Schützenkönige/innen 2023

v.l.n.r.   2. Vorstand Josef Braun | Pistolenkönig Werner Eck Schützenkönig Johannes Albert | Schützenkönigin Tina Schütz | 

             Gewinnerin Gedächtnispokal Alexandra Bitter | Bürgermeister Michael Bayer

 Schützenkönige/innen der letzten Jahre

Jahr Schützenkönig Schützenkönigin Luftpistolenkönig/in Jugendkönig Schülerkönig
2023 Johannes Albert Tina Schütz Werner Eck --- ---
2022 Wolfgang Eck Ute Eck Martin Schmidtlein Johannes Albert ---
2019 Anton Brendel Johanna Marsching Patrick Schütz --- Johannes Albert
2018 Werner Eck Ute Eck Christian Schütz Pauline Schmidtlein Johannes Albert
2017 Werner Eck Ute Eck Josef Braun Jonas Baier ---
2016  Anton Brendel Johanna Bitter  Ute Eck  Philipp Leuthäuser  ---
2015 Josef Braun  Marianne Bitter  Benno Gabriel  Maximilian Mehl  ---
2014 Josef Braun  Johanna Bitter  Gerhard Schütz  Tina Schütz  ---
2013 Werner Eck  Roselinde Braun  Gerhard Schütz  Tina Schütz  ---
2012 Jürgen Ritter  Johanna Bitter  Norbert Kellner  Rene Schütz  ---
2011 Werner Eck  Roselinde Braun  Alexandra Bitter  Felix Sandel  ---
2010 Wolfgang Eck  Elisabeth Misof  Alexandra Bitter  Christian Schütz  ---
2009 Franz Schmidtlein  Daniela Reusch  Christian Reusch  --- ---
2008 Berthold Burkhardt  Elisabeth Misof  Adolf Reusch  --- ---
2007 Berthold Burkhardt  Daniela Reusch  Adolf Reusch  --- ---
2006 Wolfgang Eck  Elisabeth Misof  Adolf Reusch  --- ---
2005 Werner Schmidt  Sonja Burkhardt  Josef Braun  --- ---
2004 Hans Dollack  Daniela Reusch  Josef Braun  --- ---
2003 Andreas Dentler  Jutta Reusch  Berthold Burkhardt  --- ---
2002  Alfred Elsinger Veronika Herrmannsdörfer  Werner Schmidt  --- ---
2001 Wolfgang Eck  Veronika Herrmannsdörfer  Jutta Reusch  --- ---
2000 Günter Herrmannsdörfer  Ute Eck  Hans Dollack  --- ---